ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 15-07-2020 μέχρι 22-07-2020 και ώρα 18.00.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στο

E-Mail: info@griechische-gemeinde-nuernberg.org.

GrGemeinde

Kommentare sind geschlossen.