• Σύλλογος Ηπειρωτών Νυρεμβέργης και περιχώρων «ΔΩΔΩΝΗ»
 • Σύλλογος Μακεδόνων Νυρεμβέργης και περιχώρων «Μέγας Αλέξανδρος»
 • Θεσσαλικός Σύλλογος Νυρεμβέργης και περιχώρων «ΜΕΤΕΩΡΑ»
 • Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης – Cardinal Bessario – Εύξεινος Πόντος
 • Λαογραφικός Τρικαλινός Σύλλογος Νυρεμβέργης Φύρτης και φίλων
 • Σύλλογος Θρακιωτών Νυρεμβέργης «ΟΡΦΕΑΣ»
 • Ενιαίος Σύλλογος Πελοποννησίων και Στερεοελλαδιτών Νυρεμβέργης Φύρτης και περιχώρων
 • Κρητικός Σύλλογος Νυρεμβέργης
 • Ελληνική Καλλιτεχνική Λέσχη Νυρεμβέργης
 • Σύλλογος «ΦΙΛΟΣ» αδερφοποίηση Νυρεμβέργη Καβάλα
 • Γυναικεία Ομάδα «ΕΣΤΙΑ»
 • Σύλλογος panOpen Νυρεμβέργης
 • Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «Μ. Αλέξανδρος»
 • Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «FC HELLAS»
 • Ποντιακός Σύλλογος Λάουφ